صفحه اصلی » پرسش متداول » نرم افزاری » پیغام «کدفعال سازی وارد شده معتبر نمی باشد»
پیغام «کدفعال سازی وارد شده معتبر نمی باشد»
پیغام «کدفعال سازی وارد شده معتبر نمی باشد» زمان انتشار: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۴۹

هنگامی این پیغام ظاهر می شود که یکی از حالات زیر پیش آمده باشد:

-----

1. کد فعال سازی اشتباه است. صحت کد فعال سازی را بررسی نمایید.

2. تاریخ سیستم شما اشتباه است. تاریخ سیستم را مطابق با تاریخ صحیح رایج تنظیم نمایید.

3. کد فعال سازی در همان روز که دریافت شده، استفاده نشده است. جهت دریافت کد فعال سازی جدید به وب سایت مراجعه فرمایید و یا به گروه مهندسی نرم افزار پژواک تماس حاصل فرمایید.

4. قفل سخت افزاری معتبر نمی باشد.