چکیده ای از امکانات ویژه نرم افزار سورتمه
[ یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ]
چکیده ای از امکانات ویژه نرم افزار سورتمه
چکیده ای از امکانات ویژه نرم افزار نمایشگاه اتومبیل 1. امکان تعریف خودرو با جزییات کامل نوع خودرو؛ سیستم؛ تیپ امکان درج مدل (سال و ماه ساخت) به شمسی و...  
««« ۱ , ۲